Śp. Ks. kan. Stanisław Szafraniec

Na stronie Parafii Poczesna pojawił się oficjalny Życiorys

Ks. kan. Stanisław Szafraniec (1938-2018)

 

Urodził się 27 stycznia 1938 r. w Buczu w powiecie brzeskim, w województwie krakowskim. Pod względem administracji kościelnej miejscowość ta należała wówczas do parafii w Szczepanowie w diecezji tarnowskiej. Ochrzczony został w tejże parafii 30 stycznia 1938 r. Jego rodzicami byli Józef i Salomea z domu Sarlej. Miał troje rodzeństwa – siostrę Marię i dwóch braci – Józefa i Jana. Rodzina Szafrańców cieszyła się w lokalnej społeczności opinią pracowitej, a przede wszystkim przywiązanej do wiary i Kościoła. Edukację rozpoczął w szkole podstawowej w rodzinnej miejscowości, a następnie kontynuował ją w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących w Tarnowie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości, w 1959 roku wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W opinii skierowanej na ręce władz seminaryjnych proboszcz z Bucza ks. Andrzej Kmiecik pisał: „od najmłodszych lat był gorliwym ministrantem, często przychodził na mszę św. i przystępował do Komunii św. Jako uczeń był pilnym, grzecznym i posłusznym. Jako młodzieniec był zawsze cichym, skromnym i trzeźwym, a przy tym pracowitym, (…) można powiedzieć, że przyświecał tutejszej młodzieży przykładem katolickiego życia. Nie wstydził się przewodzić młodzieży w adoracji stanowej Najświętszego Sakramentu”. Święcenia diakonatu otrzymał 4 kwietnia 1965 r., a prezbiteratu 20 czerwca 1965 r., z rąk bp. Stefana Bareły w katedrze częstochowskiej.

Jako neoprezbiter pracował w parafii Parzymiechy (7.07.1965 – 18.08.1966), a następnie w Czajkowie (19.08.1966 – 21.08.1967), Koziegłówkach (22.08.1967 – 25.06.1973), MB Szkaplerznej w Sosnowcu (26.06.1973 – 24.06.1974), Opatrzności Bożej w Częstochowie (od 25.06.1974).

W dniu 20 czerwca 1981 r. bp Bareła zlecił ks. Szafrańcowi zadanie przygotowania ośrodka duszpastersko – katechetycznego w dzielnicy Częstochowa – Wyczerpy. Pismem z dnia 10 maja 1982 r. Kuria Diecezjalna w Częstochowie, działając w oparciu o przepisy Dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych z dnia 31 grudnia 1956r., powiadomiła Urząd Wojewódzki w Częstochowie o zamiarze mianowania ks. Szafrańca proboszczem nowo utworzonej parafii św. Jacka w Częstochowie – Wyczerpach. W odpowiedzi z dnia 1 czerwca tr. dyrektor Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie  Jerzy Zalewski oznajmił, że nie zgłasza przeciw tej kandydaturze zastrzeżeń, co umożliwiło ordynariuszowi powierzenie ks. Szafrańcowi 7 czerwca tr. obowiązków administratora tejże parafii. Jej proboszczem został ustanowiony na mocy decyzji bp. Stanisława Nowaka 10 kwietnia 1985 r. Erygowana 1 czerwca 1982 roku parafia nie posiadała odpowiedniej świątyni parafialnej, stąd ks. Szafraniec początkowo odprawiał nabożeństwa w niewielkiej kapliczce przydrożnej przy ul. Warszawskiej, a następnie w specjalnie do tego przystosowanej remizie strażackiej.

W dniu 27 czerwca 1986 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Białej Szlacheckiej, przeciwko czemu zastrzeżeń nie zgłosił Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, informując o tym Kurię Diecezjalną w Częstochowie pismem z dnia 25 czerwca 1986 roku. Pracę parafialną łączył z katechizacją dzieci i młodzieży, którą prowadził w sali na plebanii.

W dniu 8 czerwca 1989 roku został mianowany proboszczem parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Poczesnej, a Kuria Diecezjalna działając na mocy Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła jednie poinformowała pismem z dnia 3 lipca 1989 Urząd Wojewódzki w Częstochowie o podjętej przez bp. Nowaka decyzji.

Ks. Szafraniec dał się w Poczesnej poznać jako gorliwy duszpasterz i dobry gospodarz. Jego staraniem wykonano m. in. nowe ogrodzenie cmentarza, dzwonnicę, wybudowano plebanię oraz kaplicę w Hucie Starej, dokończono budowę kaplicy mszalnej w Osinach, odnowiono świątynię parafialną, zakupiono nowe ławki i tabernakulum.

W ramach dekanatów w których pracował pełnił następujące funkcje: ojca duchownego kapłanów dekanatu pajęczańskiego (od 7 listopada 1988 r.), dekanalnego duszpasterza rodzin dekanatu porajskiego (od 22 sierpnia 1989 r.) i ponownie ojca duchownego kapłanów dekanatu porajskiego (od 21 września 2000).

Abp Stanisław Nowak pragnąc dać wyraz wdzięczności za wierną służbę Kościołowi Częstochowskiemu odznaczył 29 grudnia 1992 r. ks. Szafrańca przywilejem rokiety i mantoletu i nadał tytuł kanonika.

Z dniem 23 grudnia 2012 r. w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii w Poczesnej i przeniesiony na emeryturę. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Częstochowie. W miarę dopisujących sił pomagał w pracy duszpasterskiej.

Zmarł 7 listopada 2018 r. Mszy św. żałobnej w dniu 9 listopada 2018 r. w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Poczesnej przewodniczył bp senior Antoni Długosz, następnego dnia w tym samym kościele mszy św. pogrzebowej przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Ciało Zmarłego złożono na  cmentarzu parafialnym w Poczesnej.

Ks. dr Paweł Kostrzewski

Wiadomości Archidiecezji Częstochowskich z 2018 roku Nr 7-12, s. 249-251.