Powstaje Klub Radnych Przyjazna Gmina Poczesna

Na pierwszej sesji nowej kadnecji Rady Gminy powołany został klub radnych wybranych z listy KWW Przyjazna Gmina Poczesna. W skład Klubu wchodzą: Mateusz Kołodziej, Agnieszka Pietrzak, Alicja Łyko, Łukasz Szumera oraz Artur Sosna.