Trójpak Chądzyńskiego

W mediach społecznościowych pojawiły się trzy propozycje programowe Roberta Chądzyńskiego w kampanii do Rady Powiatu Częstochowskiego. Po pierwsze bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży dojeżdżające do szkół na terenie gmin i powiatu w tym do Częstochowy, po drugie powiatowa Sieć obiektów sportowych i po trzecie Powiatowa Sieć domów seniora. Każda z tych propozycji jest zbieżna z zadaniami własnymi powiatu.

Obecnie Powiat jest organizatorem transportu publicznego na terenie powiatu. Komunikacja obejmuje gminy z centrum administracyjnym jakim jest Częstochowa. Część gmin organizuje transport we własnym zakresie. Zastosowanie jednolitego systemu transportu oraz partycypacja gmin w organizacji i kosztach takiego systemu pozwoli osiągnąć zadawalające korzyści dla Mieszkańców. Przed laty takie rozwiązanie funkcjonowało na terenie miasta Częstochowy, gdzie dzieci i młodzież bezpłatnie korzystały z komunikacji miejskiej. Jest wiele takich rozwiązań w kraju i oceniane są bardzo wysoko przez lokalne społeczności.

 Druga propozycja wspiera aktywność fizyczną. Obecnie poza dużymi ośrodkami trudno szukać ogólnodostępnych obiektów, które w ciągu dnia mogą posłużyć jako ciekawe uzupełnienie lekcji Wychowania Fizycznego dla dzieci i młodzieży, a po południu da szanse mieszkańcom gmin oddalonych od Częstochowy na dostęp do profesjonalnej infrastruktury sportowej. Dziś, kiedy społeczeństwo się starzeje, kiedy kładziemy duży nacisk na profilaktykę zdrowia – najlepszym sposobem na zdrowy tryb życia jest właściwa dieta i aktywność fizyczna. Skorzystanie z basenu czy siłowni dziś często wiąże się z długą podróżą i jeśli obiekt jaki nie jest zlokalizowany na trasie dom-praca-dom najczęściej wypada z grafika aktywnych zawodowo. Dlatego warto stworzyć sieć kilkunastu obiektów powiatowych czy powiatowych i gminnych, który będzie dobrze skomunikowany i pokryje cały teren powiatu.

 

Ostatnia propozycja programowa wychodzi naprzeciw potrzebom starszym Mieszkańców powiatu. Sieć dziennych domów seniora, to oferta dla rodzin, które w czasie dnia nie chcą swojego seniora zostawiać samego w domu. Lepiej,  aby w czasie kiedy domownicy są w pracy czy szkole senior spędzał czas pod okiem wykwalifikowanej kadry. Będzie tu mógł spotkać dawnych znajomych, poćwiczyć umysł i ciało. To okazja do obcowania z kulturą i spotkań z ciekawymi świata ludźmi.

Czy takie propozycje znajdą uznanie i wyborcy 7 kwietnia powierzą p. Chądzyńskiemu mandat radnego powiatu częstochowskiego okaże się już niebawem.