Gminny Program Budowy Dróg

Chcemy zapewnić naszym Mieszkańcom bezpieczeństwo. Przygotowujemy Gminny Program Budowy Dróg, którego głównym celem będzie rozpisanie na 5 kolejnych lat planu remontów dróg, budowy chodników i ścieżek rowerowych.

– Mieszkańcy od lat narzekają, że nie ma spójnego programu remontów i budowy sieci dróg gminnych. Za przykład niech posłuży ulica Modra w Korwinowie, gdzie mieszkańcy od 8 lat walczą o remont nawierzchni. Teraz z wsparciem środków ogólnopolskich jest szansa na przygotowanie dokumentacji i co rok budowanie 4-5 km dróg, chodników i ścieżek rowerowych – mówi Robert Chądzyński. Po 5 latach będziemy mieli prawie 25 km wyremontowanych dróg oraz wyborowanych chodników i ścieżek rowerowych.

– Nasza gmina z uwagi na fakt bezpośredniego sąsiedztwa miasta Częstochowy i bliskości DK1 często staje się bezwiednie miejscem objazdu tej ostatniej. Gdy na trasie jest korek to nawet ciężarówki jadą po naszych gminnych drogach. Trzeba zwiększyć bezpieczeństwo zbudować chodniki, rozważyć montaż progów zwalniających zwłaszcza przy szkołach – mówi Rafał Dobosz – radny z Wrzosowej.

Na taki program będziemy szukać środków nie tylko w budżecie gminy. Będziemy prowadzić uzgodnienia z władzami powiatu oraz województwa, aby realizować wspólnie prace przy drogach które przechodzą przez naszą gminę, a są zarządzane prze te władze. Sięgniemy po dotacje unijne i razem uda nam się zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

 

foto: Pixbay